God djuromsorg och bra kvalitè

kan garanteras på allt vi utför.

 
 
Varför svenskt kött?
Här fördjupar vi oss i 10 goda skäl att välja svenskt kött och charkuterier. Titta efter märket Svenskt kött när du handlar. Det visar att köttet i produkten kommer från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Produkten är även förädlad och förpackad i Sverige.
Vi har i Sverige unikt goda förutsättningar för produktion av kött med bra tillgång till vatten, marker och bete. Vi har duktiga djuruppfödare och vi har tidigt inrättat oss efter det som nu kommer i resten av världen: resursmedvetenhet, god djuromsorg och hänsyn till klimat och miljö.
 
   
  Att kunna välja kött med omsorg och ha kunskap om såväl uppfödning som tillagning är viktigt. Till exempel är ursprung ett viktigt kvalitetsvärde för de flesta av oss.

Att välja kött med omsorg innebär att välja svenskt kött.
Svenskt kött har många värden. Betande djur ger oss biologisk mångfald. Köper vi svenskt kött så vet vi också att det kommer från djur som har fötts upp enligt de djurskyddsregler som vi har kommit överens om i det här landet. Ett konkret exempel är att svenska grisar får behålla sina knorrar till skillnad mot hur det fungerar i många andra länder. Att köpa svenskt kött skapar också arbetstillfällen, framför allt på landsbygden.
Världens mest omfattande djurskyddslag

 
   
  Sveriges lagstiftning om hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen. Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg, redan 1988 fick vi världens mest kraftfulla djurskyddslag.
Friska djur behöver inte antibiotika
Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi gott läge med friska djur i Sverige.
Svenska får och kor går på sommarbeteTack vare betande djur finns det hagmarker i Sverige. Sverige har lagkrav på att alla får och nötkreatur över sex månaders ålder ska få gå ut på bete, undantaget tjurar av säkerhetsskäl.